Preko Crne Gore U Zemlju Gega - kamui.ml

srpsko albanski sukob wikipedia - srpsko albanskim sukobom se naziva politi ki odnos srba i albanaca koji je otvoreno ili latentno trajao vekovima vi e puta prerastaju i i u oru ani sukob ovaj sukob ima svoju dugu i slo enu istoriju koja se ne odnosi samo na teritoriju kosova i metohije mada se na ovom podr ju esto ispoljavao ve se u velikoj meri odvijao i na teritorijama srbije crne gore i albanije, srpsko albanski sukob wikipedija - pitanje iseljenja albanaca nije rasvjetljeno do danas a srpski re im je prisilio na iseljenje i one albance koji nisu oti li tokom ratova 1877 1878 pa ak i one koji su se vratili na svoju zemlju nakon to je rat zavr en